Liên hệ

Liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi, đề xuất về mẫu mới hoặc nếu bạn có câu hỏi về cách mua mẫu, câu hỏi về giấy phép miễn phí, cao cấp và thông thường của chúng tôi.

Các vấn đề với một trong các mẫu của chúng tôi mà bạn đã mua trên trang web của chúng tôi hoặc chỉ muốn gửi lời chào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Phiên bản miễn phí: Chúng tôi không hỗ trợ các mẫu cho phiên bản miễn phí, Đây là mô tả điều khoản sử dụng của trang web của chúng tôi Điều khoảnĐiều kiện . Do đó, Nhóm của chúng tôi sẽ không trả lời email từ các yêu cầu hỗ trợ sản phẩm miễn phí.

Giấy phép Thông thường: Nếu bạn đã mua một trong các mẫu của chúng tôi trên đây, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi trong Hồ sơ chính thức của chúng tôi .

Chương trình liên kết:Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia chương trình liên kết của chúng tôi, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách nó hoạt động. Liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây.

Thời gian phản hồi của nhóm chúng tôi là tối đa 1 ngày làm việc .


Liên hệ theo biểu mẫu


Contact Form

Post a Comment